Skip to content

HENT SIDENS TEKST SOM PRINTVENLIG PDF

 ”Musik med afstand – Det musikalske fællesskab” – Faste solfa-vendinger

Solfa er et redskab, vi bl.a. kan bruge til at arbejde med flerstemmighed, når vi sætter en overstemme på en melodi med solfa-stavelser og -håndtegn. Vi kan også anvende metoden til prima vista-sang og øvelser indenfor hørelære. 

I en solfa-skala knytter vi en sangbar stavelse og et håndtegn til hver tone i en skala over en oktav:

Eks. i C-dur:

Samtidig med at hvert håndtegn i en trinvis skala har en naturlig bevægelse videre til det næste håndtegn, bevæger vi hænderne trinvist opad, således at grundtonen vises i navlehøjde, oktaven over vises i øjnenes højde, og alle de mellemliggende toner placeres forholdsmæssigt her imellem. En solfa-skala er fleksibel, i og med at grundtonen DO ikke er knyttet op på en fastsat tone, men kan flyttes til enhver ønsket toneart.

Håndtegnene demonstreret i videoen findes i en illustreret udgave på denne side: https://www.musikipedia.dk/solmisation

Lad gerne eleverne være med på håndtegnene, mens I synger, så stemme og kropslig hukommelse får lov at arbejde sammen og gøre solfa-stemmen nemmere at huske.

Faste solfa-vendinger 

Særligt to meget brugte akkordrundgange egner sig til at arbejde med solfa-overstemmer. 

Den første er akkord-progressionen I – IV – V – I (i C-dur: C – F – G – C). Sammen med denne rundgang kan vi bruge den såkaldte ”regnbue”-stemme: MI – FA – SO-FA-MI 

Eks. i C-dur: 

Denne stemme fungerer bl.a. sammen med børnesangene ”Se min kjole” og ”Bjørnen sover”. 

Den anden er akkord-progressionen I – VI – IV – V (i C-dur: C – Am – F – G), som vi kan anvende sammen med ”hængekøje”-stemmen: SO-FA-MI – FA – SO. 

Eks. i C-dur: 

Denne stemme fungerer bl.a. sammen med ”Æblemand” og ”Det er forår, solen skinner”. 

Anvendelsesmuligheder 

Brug solfa-stemmer som et krydderi, f.eks. når I synger ”Æblemand”. 

Eks. på arrangement over ”Æblemand”: 

Vers 1: Alle synger med på melodi og tekst 

Mellemstykke: Alle synger solfa-stemmen 2 eller 4 gange 

Vers 2: Halvdelen synger melodi, den anden halvdel synger solfa-stemmen 

Mellemstykke: Alle synger solfa-stemmen 

Vers 3: Kanon over melodi i op til 4 grupper. En 5. gruppe lægger solfa-stemmen på 

Outro: Alle synger solfa-stemmen 2 gange 

Solfa-stemmer i mol 

I en mol-toneart vil ’LA’ være grundtone. 

Se eksemplet ”Norrlandsk folkevise”