Skip to content

NODE- OG RYTMELÆSNING i indskolingen

7 LEKTION: Rytmediktat, DO – MI – SO i nodesystemet

Materialer:
2 nodekort med fjerdedelsnode til hver elev
1 nodesystem til hver elev
2 nodekort med ottendedelsnoder til hver elev
2 DO-brikker til hver elev
2 nodekort med fjerdedelspause til hver elev
2 MI-brikker til hver elev

Tavle med nodelinjer, kridt/whiteboard-tusch
2 SO-brikker til hver elev

DO – MI – SO-brikker med ”lærertyggegummi” på bagsiden til læreren

OPGAVE 1: Rytmediktat

Eleverne sidder i en halvcirkel på gulvet.

Del nodekort ud til eleverne så alle har to af hver. Sig en rytme (taktarten kan variere fra 3/4 – 6/4) – husk fingertegn – som eleverne skal lægge med kortene på gulvet i læseretning. Sig rytmen igen, hvis elevernes kort ikke ligger i den rigtige rækkefølge. Eleverne læser rytmen op i fælleskab når alle har lagt den rigtige rytme – husk fingertegn. Sig en ny rytme.

OPGAVE 2: Repetér nodesystemet, nodelinjer og mellemrum

Eleverne sidder i en halvcirkel på gulvet.

Del nodesystemer ud til eleverne. Forklar, at nodesystemet består af nodelinjer. Hvor mange nodelinjer er der (5)? Og hvor mange mellemrum (4)? Vær opmærksom på, at alle tæller nodelinjer og mellemrum nedefra.

OPGAVE 3: Repetér placeringen af DO, MI og SO i nodesystemet og syng fraserne

Eleverne sidder i en halvcirkel på gulvet.

Del 2 DO-brikker, 2 MI-brikker og 2 SO-brikker ud til hver elev. Skriv en kort frase på tavlen med DO, MI og SO. Eleverne lægger den samme frase med brikkerne på nodesystemet. Når alle har lagt den rigtige frase, synges den med håndtegn. Gentag nogle gange.

Hvad gør læreren Hvad gør eleverne
Siger rytmer Lægger rytmer
Korrigerer Bruger fingertegn
Introducerer nodelinjer og mellemrum Læser rytmer
Skriver fraser Tæller nodelinjer og mellemrum
Lægger fraser med brikker

 

Omsat læringsmål – eleven kan Tegn på læring
Lægge en rytme Eleven lægger rytmer korrekt
Bruge fingertegn Eleven bruger fingertegn korrekt
Tælle nodelinjer og mellemrum Eleven tæller nodelinjer og mellemrum nedefra
Lægge en frase med brikker Eleven lægger fraser med brikker korrekt
Eleven kan synge efter brikker med håndtegn