Skip to content
Hent sidens tekst som printvenlig pdf

“Musik med afstand: Det musikalske fællesskab”                         

Afrunding

Gør det til en tradition at slutte musiktimerne af med den samme sang, eller vælg på skift en sang fra jeres fælles favorit-katalog. En anden mulighed for afrunding af timen er en aktivitet med musikteoretisk overskrift, der samtidig har til formål at samle op på noget af det, I har været igennem i undervisningen.

Arbejd med ’musikanalyse’ under kompetenceområdet ’musikforståelse’ – og lad gerne aktiviteten få et element af leg og konkurrence.

Forberedelse – rytmekort

I eksemplet på videoen tages udgangspunkt i ’Shotgun’ af George Ezra.

Eleverne har i undervisningen spillet nummeret som sammenspil, og timen afrundes herefter med fokus på nodeværdier i tekstbidder fra sangen. Underviseren har i forvejen udvalgt tekstlinjer fra sangen, hvis rytmiske struktur ligger indenfor de nodeværdier, der ønskes arbejdet med.

Dette eksempel har fokus på 4.-delsnoder, 8.-delsnoder og 4.-delspauser.

Rytmekort kan gratis downloades fra

https://sbl.sangenshus.dk/nodelaesning/introduktion-og-materialer/

Kortene kan lamineres, så de er nemme at spritte af efter brug. Kortene kan ydermere farvekoordineres med nodeværdierne.

Det er en forudsætning, at eleverne er bekendt med rytmekortene og de forskellige nodeværdier, før denne aktivitet kan udføres (introducér kortene f.eks. med klapperytmer opfulgt af placering af

rytmekort, eller gruppearbejde hvor eleverne skiftes til at lægge en rytme med kortene, som klappes i fællesskab).

Rytme-”diktat” – tekstbidder fra sammenspilsnummeret

  • Eleverne opdeles i grupper med 2-4 elever. Grupperne får udleveret rytmekort
  • Underviseren siger første tekstbid – husk at tælle for, så eleverne kender tempoet!
  • Eleverne i gruppen samarbejder om at få placeret deres rytmekort
  • Gennemgang af gruppernes resultater, evt. afklaring
  • Næste tekstbid etc.

Tekstlinjerne i en 4/4-takt

Under rytme-”diktaten” holdes rytmerne fri af taktafgrænsninger.

Hvis I ydermere gerne vil arbejde med taktfornemmelse, kan det være

et bonusspørgsmål, på hvilken stavelse i sætningerne, 1-slaget ligger.

Hvis eleverne er fortrolige med at gå grundtrin, kan det være en hjælp, mens I siger tekst-linjerne.