Skip to content

NODE- OG RYTMELÆSNING i indskolingen

9 LEKTION: Læs og hop rytmer, tonediktat, lyt efter rytmen – repetition

Materialer:
4 nodekort (gerne flere) med fjerdedelsnode til elever og lærer
1 nodesystem til hver elev
4 nodekort (gerne flere) med ottendedelsnoder til elever og lærer
4 DO-brikker til hver elev
4 nodekort (gerne flere) med fjerdedelspause til elever og lærer
4 MI-brikker til hver elev

Tavle med nodelinjer, kridt/whiteboard-tusch
DO – MI – SO-brikker med ”lærertyggegummi” på bagsiden til læreren

OPGAVE 1: Rytmediktat

Eleverne sidder i en halvcirkel på gulvet.

Læg nogle rytmer med et varieret antal rytmekort på gulvet. Eleverne læser, viser og hopper rytmerne. Herefter skiftes et antal elever til at lægge en rytme som resten af klassen læser, viser og hopper. Hvem vil prøve at læse, vise og hoppe en rytme solo?

OPGAVE 2: Tonediktat – repetition

Eleverne sidder i en halvcirkel på gulvet.

Del 1 nodesystem og 4 DO, 4 MI og 4 SO til hver elev. Syng en lille frekvens på SO-MI eller MI-DO over en takt, som et antal elever skiftes til at komme op til tavlen og placere. Alle elever placerer den samme frekvens på deres nodesystemer. Gentag nogle gange.

OPGAVE 3: Lyt efter rytmen – repetition

Eleverne sidder i en halvcirkel på gulvet.

Placér en frase med SO-MI eller MI-DO på tavlen over en 4/4-dels takt – brug kun fjerdedels- og ottendedelsrytmer. Syng frasen nogle gange med eleverne og bed dem om, at lytte efter rytmen. Eleverne lægger frasens rytme med rytmekort på gulvet. Når alle har lagt den rigtige rytme, synges den med håndtegn. Gentag nogle gange.

Hvad gør lærerenHvad gør eleverne
Lægger rytmerLægger rytmer
Placerer solfa-brikker på tavlenBruger fingertegn
Synger frekvenserLæser rytmer
RepetererLægger frekvenser med solfa-brikker
 Synger med håndtegn
 Siger, hopper og viser rytmer – også solo

 

Omsat læringsmål – eleven kanTegn på læring
Lægge en rytmeEleven lægger rytmer korrekt
Bruge fingertegnEleven bruger fingertegn korrekt
Synge med håndtegnEleven lytter sig frem til den korrekte rytme
Lægge en frase med brikkerEleven lægger fraser med solfa-brikker korrekt
Sige / hoppe / vise en rytmeEleven kan synge efter brikker med håndtegn
Læse rytmerEleven kan sige / hoppe / vise en rytme