Skip to content

NODE- OG RYTMELÆSNING I INDSKOLINGEN

4 LEKTION: Rytmediktat, DO – MI – SO

Materialer:
1 nodekort med fjerdedelsnode til hver elev
1 nodekort med ottendedelsnoder til hver elev
1 nodekort med fjerdedelspause til hver elev

DO – MI – SO-brikker med ”lærertyggegummi” på bagsiden til læreren
Tavle med nodelinjer, kridt/whiteboard-tusch

OPGAVE 1: Rytmediktat

Eleverne sidder i en halvcirkel på gulvet.

Del nodekort ud til eleverne så alle har tre forskellige kort. Sig en ¾-dels rytme – husk fingertegn – som eleverne skal lægge med kortene på gulvet i læseretning. Sig rytmen igen, hvis elevernes kort ikke ligger i den rigtige rækkefølge. Eleverne læser rytmen op i fælleskab når alle har lagt den rigtige rytme – husk fingertegn.

Sig en ny rytme – rytmerne kan kombineres på 6 forskellige måder.

OPGAVE 2: Introducér DO

Eleverne står i en halvcirkel på gulvet.

Introducer DO (grundtone / 1. trin) med håndtegn. Eleverne imiterer. Syng en 4/4-takt for og lad eleverne imitere. Husk håndtegn og brug kun DO og fjerdedels- og ottendedelsnoder.

 

Syng en 4/4-takt med DO, Mi og SO og lad eleverne imitere. Husk håndtegn og brug kun fjerdedels- og ottendedelsnoder.

Lav en improvisationsrunde hvor de elever der har lyst synger for som call-respons.

OPGAVE 3: Repetér nodesystemet og placér DO

Tegn nodesystem-huset med tag og kælder på tavlen. Repetér placeringen af SO og MI. Husk at synge og bruge håndtegn.

Syng et DO. Hvilken tone er dybest – DO – MI eller SO? Hvor tror I DO skal placeres i forhold til MI og SO? 

Syng og vis det nogle gange, både i mellemrum og på nodelinjer.

Placér et DO og lad et par elever komme op til tavlen og placere MI og SO. Syng DO – MI – SO med håndtegn.

Hvad gør lærerenHvad gør eleverne
Siger rytmerLægger rytmer
KorrigererBruger fingertegn
Dirigerer / giver impulserLæser rytmer
Introducerer DO med håndtegnSynger DO med håndtegn
Synger forImiterer
RepetererPlacerer DO – MI – SO i nodesystemet
 Synger DO – MI – SO med håndtegn

 

Omsat læringsmål – eleven kanTegn på læring
Læse rytmekortEleven bruger rytmesprog korrekt
Bruge fingertegnEleven bruger fingertegn korrekt
Synge DO – MI – SO med håndtegnEleven følger en puls
Placere Do – MI – SOEleven følger direktion / impulser
 Eleven synger DO – MI – SO med håndtegn korrekt
 Eleven kan høre, at DO er dybere end MI og SO
 Eleven kan placere DO – MI – SO korrekt i nodesystemet