Skip to content

Hent sidens tekst i en printvenlig pdf

Formandsleg

Om legen                        

’Formandslegen’ er en god ramme til arbejdet med musikalsk skaben og roterende lederskab. Legen kan tilpasses alder og niveau og kan derfor bruges på alle klassetrin. Den kan bruges som springbræt til improvisation, da rammerne sættes af underviseren ud fra klassens forudgående erfaring, og fordi legen er bygget op på en måde, hvor hver elev støttes op af en gruppe.

Præsentation

Eleverne placerer sig på en måde, så de er nogenlunde ligeligt fordelt på      3 eller 4 hold.

Hvis der f.eks. er 12 elever på holdet, fordeles de i 4 grupper med 3 i hver.

Hver gruppe står med siden til hinanden på en række med afstand.

De hhv. 3 eller 4 grupper danner tilsammen en stor trekant eller firkant.

Gruppens elev placeret længst til højre er 1’er og den første ”formand”. Formand 1 i gruppe 1 skal nu finde på en klappefigur over en 4/4-dels takt, som tælles af underviseren (figuren kunne f.eks. være klap på 1 og 3).

Klappefiguren gentages, og resten af gruppen klapper med på samme figur.

Formand 1 i gruppe 2 skal nu finde på en anden klappefigur, der klappes oveni figuren i gruppe 1. Hele gruppe 2 klapper med på deres formands figur.

Gruppe 3 og 4 gør det samme.

Mens alle grupper fortsætter deres klappefigur, er det nu Formand 2 i gruppe 1, der skal finde på en ny figur til sin gruppe.

Formand 2 i de øvrige grupper følger på skift efter.

Formand 3 og øvrige formænd gentager proceduren.

Øvrige udvidelsesmuligheder – Musikalsk skaben

Når alle har prøvet at være Formand, kan I udvide råderummet for    improvisationerne til også at indbefatte andre dele af kroppen i en     bodypercussion-figur, der stadig holder sig indenfor en 4/4-takt:

Tramp med fødder

Slå på lårene

Klap på rumpen

Trom på maven

Knips med fingrene

Syng i det fri:

I kan også medinddrage stemmen og lade improvisationerne være vokale.

Tips til at skabe tryghed omkring vokal improvisation:                                Start med at improvisere over en enkelt given tone, da fokus vil forblive på det rytmiske fremfor elevens sangstemme.

Udvælg 2 toner, f.eks. grundtone og kvint, som improvisationen kan bevæge sig imellem.

Husk at anerkende mod og opmuntre til at slippe stemmen fri! Denne leg kan for nogen virke grænseoverskridende.                                                            Sæt evt. ord på, hvordan nervøsitet kan få os til at grine og fjolle men understreg, at det er helt normalt, det er fælles for alle, og at der ikke findes rigtigt og forkert i en leg, hvor intet er bestemt på forhånd.