Skip to content
Hent sidens tekst som printvenlig pdf

”Musik med afstand” – Popcorn

Om Aktiviteten

’Popcorn’ er en klappeleg, hvor det gælder om at være opmærksom for at kunne følge med. Den er derfor god at bruge som fokussamler i starten af en lektion, eller til at skabe nærvær som afslutning på en musiktime.      

Indstudering

Alle sidder eller står i en rundkreds. Legen kan introduceres ved, at underviseren klapper en enkelt gang og retter sin opmærksomhed, måske peger med de stadig samlede hænder, på sidemanden (”show, don’t tell”), eller aktiviteten kan introduceres med en kort forklaring.

Et klap sendes rundt. Alle klapper kun en enkelt gang. Prøv om I kan gøre det helt uden at tale sammen. Måske skal der flere runder til, før det lykkes.

Arbejd med at placere klappene i en fælles, fast puls

Indfør et dobbelt-klap, som skifter retning. Det er for forståelighedens skyld vigtigt, at de to klap kommer hurtigt efter hinanden og er tydelige.

Hvis klappet sætter sig ”fast” blandt få elever, kan indføres en regel om, at hver elev kun har ét dobbelt-klap i hver runde.

Forslag til aktivitet

Tværfaglighed – matematik

Brug ’Popcorn’ i kombination med f.eks. ’Bum’-legen, som træner elevernes færdigheder i tabeller. Talrækken fra 1 og trinvist op tælles i rundkreds, hvor hver elev siger et enkelt tal, mens de klapper. Når I kommer til et ’bum’-tal, som er et tal, der indgår i en given tabel, siger eleven ”bum”, tramper i stedet for at klappe, sætter sig på hug, eller…?

Øvrige udvidelsesmuligheder

Når I igen kan bruge musiklokalet og instrumenterne, kan denne aktivitet udføres på gulvtrommer eller andre akustiske rytmeinstrumenter, der kan deles ud i en rundkreds.

Tip

Hvis I har arbejdet med at producere jeres egne musikinstrumenter, kan de også bruges i denne aktivitet.