Skip to content

NODE- OG RYTMELÆSNING I INDSKOLINGEN

1 LEKTION: Fjerdedelsnode og ottendedelsnoder, SO og MI

Materialer:
1 nodekort med fjerdedelsnode til læreren
1 nodekort med ottendedelsnoder til læreren

OPGAVE 1: Introducér fjerdedelsnode og ottendedelsnoder

Start med at introducere fjerdedelsnoden med nodekortet. Fortæl klassen, at når noden læses siger man ”DA” og viser noden med sin pegefinger. Lad klassen prøve nogle gange, evt. som call-response.

Introducer nu ottendedelsnoden med nodekortet. Fortæl klassen, at når noden læses siger man ”DI-DI” og viser noden med sin pegefinger og langefinger. Lad klassen prøve nogle gange, evt. som call-response.

Introducer nu ottendedelsnoden med nodekortet. Fortæl klassen, at når noden læses siger man ”DI-DI” og viser noden med sin pegefinger og langefinger. Lad klassen prøve nogle gange, evt. som call-response.

OPGAVE 2: ”DA” eller ”DI-DI” som efternavn

Klassen står eller sidder i rundkreds. Fortæl, at ”DA” og ”DI-DI” kan bruges som efternavne, fx Peter ”DA” eller Ida ”DI-DI”. Brug dit eget navn som eksempel med både ”DA” og ”DI-DI” og lad eleverne gentage i puls (knips eller marker pulsen på lår eller tromme) nogle gange. Husk at bruge fingertegn.

Tag en runde hvor alle elever bruger ”DA” som efternavn og skiftes til at sige for- og efternavn solo i puls – evt. som call-respons. Herefter en runde hvor alle elever bruger ”DI-DI”. Husk fingertegn.

Eleverne vælger ”DA” eller ”DI-DI” som efternavn og skiftes til at sige for- og efternavn solo i puls – evt. som call-respons. Husk fingertegn.

OPGAVE 3: Introducér SO og MI

Introducer SO (kvint / 5. trin) og MI (dur-terts / 3. trin) med håndtegn. Eleverne imiterer.

Syng en 4/4-takt for og lad eleverne imitere. Husk håndtegn og brug kun SO og MI og fjerdedels- og ottendedelsnoder.

Lav en improvisationsrunde hvor eleverne skiftes til at synge for som call-respons.

Hvad gør læreren Hvad gør eleverne
Introducerer rytmesprog Bruger rytmesprog
Introducerer fingertegn Bruger fingertegn
Introducerer / synger for Imiterer / synger efter
Spiller / knipser i puls Improviserer
Introducerer SO og MI med håndtegn Synger SO og MI med håndtegn
Dirigerer / giver impulser

 

Omsat læringsmål – eleven kan Tegn på læring
Læse rytmekort Eleven bruger rytmesprog korrekt
Bruge fingertegn Eleven bruger fingertegn korrekt
Synge SO og MI Eleven følger en puls
Bruge håndtegn Eleven følger direktion / impulser
Eleven kan synge SO og MI efter håndtegn