Skip to content

NODE- OG RYTMELÆSNING I INDSKOLINGEN

2 LEKTION: Repetition og fjerdedelspause

Materialer:
4 nodekort med fjerdedelsnode til læreren
4 nodekort med ottendedelsnoder til læreren
4 nodekort med fjerdelspause til læreren

OPGAVE 1: Repetér fjerdedelsnode og ottendedelsnoder med rytmekort, fingertegn og rytmesprog

Eleverne sidder i en halvcirkel på gulvet.**

Vis eleverne rytmekortet med fjerdedelsnoden. Hvem kan huske rytmesprog og fingertegn? (”DA” og pegefinger).
Vis eleverne rytmekortet med ottendedelsnoderne. Hvem kan huske rytmesprog og fingertegn? (”DI-DI” og pege- og langefinger).
Læg nogle forskellige 4/4-rytmer med rytmekort på gulvet og hjælp eleverne med at læse rytmerne med rytmesprog og fingertegn.

Hvem vil læse en rytme for de andre? Evt. sammen med en kammerat? (Husk fingertegn).

OPGAVE 2: Introducér fjerdedelspause

Vis eleverne et rytmekort med fjerdedelspausen. Fortæl eleverne, at det er en pause. Når kortet læses siger man ”SCHY” og viser pausen med krydset pege- og langefinger. Lad klassen prøve nogle gange, evt. som call-response.

 

Læg nogle forskellige 4/4-rytmer med blandede fjerdedels- ottendedels- og fjerdedelspause-rytmekort på gulvet og hjælp eleverne med at læse rytmerne i puls med rytmesprog og fingertegn. Knips eller marker pulsen på lår eller tromme.

OPGAVE 3: Repetér SO og MI

Syng SO-MI for eleverne. Hvem kan huske håndtegnene?

Syng en 4/4-takt for og lad eleverne imitere. Husk håndtegn og brug kun SO og Mi og fjerdedels- og ottendedelsnoder. Gentag nogle gange efter behov. Lav en improvisationsrunde hvor eleverne skiftes til at synge en 4/4 takt for som call-respons. Husk håndtegn og brug kun SO og Mi og fjerdedels- og ottendedelsnoder.

Hvad gør lærerenHvad gør eleverne
RepetererBruger rytmesprog
Introducerer fjerdedelspausenBruger fingertegn
Spiller / knipser i pulsImiterer / synger efter
Dirigerer / giver impulserImproviserer
Hjælper med at læse rytmer i pulsSynger SO og MI med håndtegn

 

Omsat læringsmål – eleven kanTegn på læring
Læse rytmekortEleven bruger rytmesprog korrekt
Bruge fingertegnEleven bruger fingertegn korrekt
Synge SO og MIEleven følger en puls
Bruge håndtegnEleven følger direktion / impulser
 Eleven kan synge SO og MI efter håndtegn


** Vær opmærksom på at lægge rytmerne i elevernes læseretning – altså på hovedet for læreren. Hvis eleverne sidder i rundkreds, vil nogen komme til at læse rytmerne fra højre til venstre og på hovedet. Det er derfor en god idé at lade eleverne sidde i en halvcirkel.