Skip to content

Onlineundervisning – Beat boxing

Gennemgå teknikken (demonstrér selv for eleverne, eller vis videoen).
Husk at mute elevernes mikrofoner, hvis I beatboxer real time pga. forsinkelsen.

Eleverne øver sig hver for sig på et beat. Eleverne kan filme sig selv udføre beatet, og I kan samle jeres små film i en fælles, lukket gruppe. Alternativt kan I efter øvning mødes online igen og høre resultaterne.

Lad eleverne beatboxe til et indspillet nummer, f.eks. Michael Jacksons ’Billie Jean’.
Husk at mute elevernes mikrofoner, hvis I afspiller nummeret i fællesskab.

Find videoer på Youtube med sangere, der beatboxer.
Eks.: https://www.youtube.com/watch?v=x5XcjNDNw4Q