Skip to content

NODE- OG RYTMELÆSNING i indskolingen

6 LEKTION: Rytmediktat, DO – MI – SO i nodesystemet

Materialer:
2 nodekort med fjerdedelsnode til hver elev
1 nodesystem til hver elev
2 nodekort med ottendedelsnoder til hver elev
2 DO-brikker til hver elev
2 nodekort med fjerdedelspause til hver elev
2 MI-brikker til hver elev

Tavle med nodelinjer, kridt/whiteboard-tusch
2 SO-brikker til hver elev

DO – MI – SO-brikker med ”lærertyggegummi” på bagsiden til læreren

OPGAVE 1: Rytmediktat

Eleverne sidder i en halvcirkel på gulvet.

Del nodekort ud til eleverne så alle har to kort med fjerdedelsnode, to kort med ottendedelsnoder og to kort med fjerdedelspause. Sig en rytme (taktarten kan variere fra 3/4 – 6/4) – husk fingertegn – som eleverne skal lægge med kortene på gulvet i læseretning. Sig rytmen igen, hvis elevernes kort ikke ligger i den rigtige rækkefølge. Eleverne læser rytmen op i fælleskab når alle har lagt den rigtige rytme – husk fingertegn. Sig en ny rytme.

OPGAVE 2: Nodesystemet, nodelinjer og mellemrum

Eleverne sidder i en halvcirkel på gulvet.

Del nodesystemer ud til eleverne. Forklar, at nodesystemet består af nodelinjer. Hvor mange nodelinjer er der (5)? Og hvor mange mellemrum (4)? Vær opmærksom på, at alle tæller nodelinjer og mellemrum nedefra.

OPGAVE 3: Placér DO, MI og SO i nodesystemet og syng fraserne

Eleverne sidder i en halvcirkel på gulvet.

Del 2 DO-brikker, 2 MI-brikker og 2 SO-brikker ud til hver elev. Placér en kort frase på tavlen med DO, MI og SO. Eleverne lægger den samme frase med brikkerne på nodesystemet. Når alle har lagt den rigtige frase, synges den med håndtegn. Gentag nogle gange.

Hvad gør lærerenHvad gør eleverne
Siger rytmerLægger rytmer
KorrigererBruger fingertegn
Introducerer nodelinjer og mellemrumLæser rytmer
Skriver fraserTæller nodelinjer og mellemrum
 Lægger fraser med brikker

 

Omsat læringsmål – eleven kanTegn på læring
Lægge en rytmeEleven lægger rytmer korrekt
Bruge fingertegnEleven bruger fingertegn korrekt
Tælle nodelinjer og mellemrumEleven tæller nodelinjer og mellemrum nedefra
Lægge en frase med brikkerEleven lægger fraser med brikker korrekt
 Eleven kan synge efter brikker med håndtegn