Skip to content
Hent siden tekst og node som printvenlig pdf

I nat er vi ladt

Om sangen 

Shaka Loveless og Simon Kvamms hit ”I nat er vi ladt” fra 2015 er en energifyldt popsang, der synges som duet mellem de to sangere. 

Den har en simpel akkordrundgang hele vejen i gennem, men fungerer ligeså godt uden akkompagnement, blot med et rytmisk element som fundament. 

Lytteopgave: Beskriv sangens stemning 

Lad eleverne lytte til sangen – gerne et par gange, og bed dem undervejs skrive eller tegne deres associationer. Hvilken stemning kommer de i? Hvilke ord lægger de mærke til? Hvad får sangen dem til at tænke på? 

Lær sangen

Tag en snak i klassen om, hvad eleverne har skrevet.

Lytteopgave: Musikanalyse (se noden sidst i pdf ’en) 

1) Formanalyse 

• Lyt til sangen og bestemt sangens forskellige formled. 

• Snak om, hvilken funktion forskellige formled typisk har i en sang. 

Omkvædet er f.eks. typisk ”hooket” – det, vi husker efterfølgende og først kan synge med på. 

2) Stemmeanalyse 

• Kan I høre forskel på de to sangere? 

• Beskriv de to sangeres stemmer – hvordan er de forskellige f.eks.? 

Lær omkvædet

Ideer til ord, der kan beskrive stemmerne:

– Skarp vs. blød klang

– Dyb vs. lys stemme

– Udtale

– Mængden af luft på stemmen (kompression)

– Lydstyrke/dynamik

– Fuldregister vs. falset (NB den ”tynde” stemmefunktion betegnes som ’falset’ for mænd

og som ’randregister’ for kvinder og børn)

Lær verset

– ”Attack” – altså hårdheden på ansatserne

– Stemmeeffekter – f.eks. hæshed, ”scoops” (= at glide op på en tone), knæk og vibrato.

3) Instrumentanalyse

• Hvilke instrumenter hører I?

• Hvad er det, der laver den lyd, der ligger på 2-slaget?

• Hvad er forskellen på akustiske instrumenter og elektroniske lyde?

• Hvordan er dynamikken og instrumenteringen i de forskellige formled?

Se videoerne for hjælp til indstudering af de forskellige stykker. 

Indstudering (se noden sidst i pdf ’en) 

Det er ikke nødvendigt at lære hele sangen. I kan f.eks. sagtens nøjes med et enkelt vers, som gentages flere gange. 

1) Når I har brugt god tid på lytteopgaver, er I allerede godt på vej til at kunne synge sangen. 

2) Start med at lære eleverne de første 8 takter af omkvædets øverste stemme. Først som ekko-talekor, så eleverne kun skal koncentrere sig om rytme og tekst til at starte med. Du kan hjælpe dem ved at vise med kroppen, hvornår vi synger ’lige på’ og hvornår melodien ’lifter’. Gør det nok gange til at rytmen kommer helt på plads, og sæt derefter tonerne på som ekkosang. 

3) Når eleverne kan den øverste stemme i omkvædets første 8 takter kan de lære hele den underste stemmen i omkvædet. Du kan vise, hvordan melodien bevæger sig med hånden som hjælp. 

4) Herefter kan de to stemmer sættes sammen, og læreren behøver faktisk bare at guide den øverste stemme til at få de sidste to linjer (”bare en håndfuld af hjerter” og ”vi ruller vinduerne ned”) med i flow. Eleverne kender nemlig allerede de to linjer fr a tidligere i omkvædet, og de er meget lettere at komme ind på, når uh-la-la-la stemmen kører samtidig. 

5) Når eleverne har overskud i omkvædet, kan I sætte bodypercussion på. Vi tramper på 1 og 3 og klapper på 2 og 4. 

6) Når I skal lære vers(ene) gælder det igen, at det er en god ide at starte med at fjerne tonerne og indstudere som ekko-talekor. Når I har styr på rytmen, kan melodien sættes på. 

7) Herefter kan I sætte bodypercussion på: Tramp på 1 og 3, knips på 2 og 4. 

8) Interludet er i og for sig ret simpelt, det handler blot om at være helt tydelig med, hvornår der er pauser. Så kan eleverne faktisk godt lære hele interludet ud i ét, og det vil give dem et bedre overblik over det, end hvis det deles op i to. 

Tip: Husk undervejs at synge det, I har lært, i dets helhed. Har I f.eks. lært et vers og omkvædet, så syng det hele igennem, gerne med variationer og gode stemmeanvisninger for at få det endnu lækrere. Når vi skifter i mellem at arbejde i detaljer og i helhed, holder vi motivationen. Sørg for, at tramp og klap ikke overdøver sangen. 

Idekatalog til det videre arbejde med sangen

Brug stemme-beskrivelserne fra lytteøvelsen og prøv at synge sangen sådan som I har beskrevet henholdsvis Shaka Loveless og Simon Kvamms stemmer. I kan også dele klassen i to, der hver synger med forskellig karakter. 

Bodypercussion: Lad eleverne selv lave bodypercussionfigurer, som kan fungere som rytmisk akkompagnement til sangen.

Lav en ”skoletaskejam” (Find den her) og brug det som rytmisk akkompagnement til sangen.

Sammenspil: Tag sangen med i sammenspilslokalet. Når eleverne allerede har sangen helt inde under huden, bliver det meget sjovere og lettere at bruge den til sammenspil. 

Syng sangen til morgensang. Lad f.eks. de mindste klasser synge ”Uh la la la -stemmen” og de ældste tekst-stemmen i omkvædet. Lad A-sporet lave bodypercussion, mens B-sporet synger. Eller hiv lærerbandet ud i skolegården og få hele skolen til at skråle, så det brager. 

Forslag til temaforløb og tværfaglige samarbejder 

Lav et temaforløb om f.eks. frihed eller ungdomskultur og inddrag sangen i det. 

Lær interludiet