Skip to content

NODE- OG RYTMELÆSNING I INDSKOLINGEN

3 LEKTION: Repetition, læs rytmer med kroppen, nodesystemet

Materialer:
4 nodekort med fjerdedelsnode til læreren
4 nodekort med ottendedelsnoder til læreren
4 nodekort med fjerdedelspause til læreren

SO – MI -brikker med ”lærertyggegummi” på bagsiden til læreren
Tavle med nodelinjer, kridt/whiteboard-tusch

OPGAVE 1: Repetér fjerdedelsnode, ottendedelsnoder og fjerdedelspause med rytmekort, fingertegn og rytmesprog

Eleverne sidder i en halvcirkel på gulvet.

Vis eleverne rytmekortet med fjerdedelspausen. Hvem kan huske rytmesprog og fingertegn? (”SCHY” og krydset pege- og langefinger). Læg nogle forskellige 4/4-rytmer med blandede fjerdedels- ottendedels- og fjerdedelspause-rytmekort på gulvet og hjælp eleverne med at læse rytmerne i puls med rytmesprog og fingertegn. Knips eller marker pulsen på lår eller tromme.

Hvem vil læse en rytme for de andre? Evt. sammen med en kammerat? (Husk fingertegn).

OPGAVE 2: Læs rytmer med kroppen

Eleverne står i en halvcirkel på gulvet.

Vis eleverne hvordan man kan læse en rytme med kroppen ved at hoppe på fjerdedelsnoder, trampe på ottendedelsnoder og hoppe og lande med krydsede ben på fjerdedelspausen. Lad eleverne prøve nogle gange.

Læg nogle forskellige 4/4-rytmer med blandede fjerdedels- ottendedels- og fjerdedelspause-rytmekort på gulvet og hop rytmerne sammen med eleverne. Hvem vil hoppe en rytme for de andre? Evt. sammen med en kammerat?

OPGAVE 3: Introducér nodesystemet, placér SO og MI

Tegn et ”nodesystem-hus” på tavlen. Tegn et tag over nodelinjerne og en kælder under nodelinjerne og forklar eleverne, at der også kan ”bo” noder i kælderen og på loftet, men at de indtil videre skal ”bo” på nodelinjerne og i mellemrummene. Tegn ikke nøgle og skriv ingen fortegn.

Syng et SO og placér det på en nodelinje eller i et mellemrum i nodesystem-huset. Syng et MI og placér det i forhold til SO. Syng og vis det nogle gange, både i mellemrum og på nodelinjer. Hvilken tone er dybest – SO eller MI?  

Placér et SO og lad et par elever komme op til tavlen og placere MI. Syng SO-MI med håndtegn.

Hvad gør lærerenHvad gør eleverne
RepetererLæser rytmer
Læser rytmer med kroppenBruger fingertegn
Spiller / knipser i pulsLæser rytmer med kroppen
Dirigerer / giver impulserPlacerer MI
Hjælper med at læse rytmer i puls 
Introducerer nodesystem-hus 

 

Omsat læringsmål – eleven kanTegn på læring
Læse rytmekortEleven bruger rytmesprog korrekt
Bruge fingertegnEleven bruger fingertegn korrekt
Synge SO og MIEleven følger en puls
Læse rytmer med kroppenEleven følger direktion / impulser
Placere MIEleven læser rytmer med kroppen korrekt
 Eleven placerer MI korrekt