Skip to content

Hent sidens tekst som prinvenlig pdf

 ”Musik med afstand – Det musikalske fællesskab” – Rytmiske improvisationer 

En måde at sætte musikalsk skaben på dagsordenen med sit musikhold er at arbejde med rytmiske improvisationer med kroppen som bærende instrument. 

Ved at arbejde ud fra en loopet fire takters ramme kan du skabe et tr ygt øvelsesrum, hvor eleverne både får styrket deres periodefornemmelse, fælles puls og kropskoordination, samtidig med at de også højner deres forståelse for improvisation, komplementærrytmik og hørelære. 

Et godt tip er at have øvelsen med som et fast element i musiktimerne for netop at mærke den faglige udvikling hos eleverne. 

Fire takters ramme 

Her arbejder vi med en fir e takters ramme med et kropsbåret ostinat bestående af tramp og klap, som kører over de første fire takter. 

På den fjerde takt laver I en fælles pause . I denne pause er det vigtigt, at musikken kører videre i alles krop i form af både puls og under delinger. På den måde kommer alle til at star te på samme tid, når pausen er slut. 

Få skabt tryghed i denne grundramme ved at loope den flere gange, med fokus på at alle er godt med i øvelsen, og at pausen bliver så rytmisk præcis som mulig. 

Rytmiske improvisationer 

Herefter kan I fylde pausen ud med rytmiske improvisationer, hvor det kan være en god idé, at du lægger ud med et par demoer på dette, så øvelsen afmystificeres. Et par gode tips til det er : 

Hold demoerne simple. 

Sæt et fælles dogme hvor I f.eks. kun må bruge fjerdedele og ottendele. 

Aftal at I de første par gange kun må kla ppe jeres improvisation. Dernæst kan fødderne komme på. 

Lad gerne den samme elev prøve sin improvisation af to gange ud fra følgende form: 

Tre takters ostinat – impro på den fjerde takt x2

Rytmisk ostinatlagkage og videre udvikling 

Du kan udvide øvelsen på flere måder, hvor én udvikling kan være at arbejde med et fælles br eak. Her kan du vælge at zoome ind på en af de impr ovisationer, som eleverne har bidraget med og dermed gøre det til øvelsens fælles break. 

Det fælles break kan på den måde vær e et gennemgående formled i øvelsen, som med dette tilbagevendende element vil have formen: A-B-A-C-D-A-E osv. Altså en klassisk rondoform, hvor ”A” er det fælles break, mens ”B”, ”C” osv. er de forskellige improvisationer. 

Opstillet vil det se således ud: 

Tre takters ostinat + fælles br eak = A 

Tre takters ostinat + elev impro 1 = B 

Tre takters ostinat + fælles br eak = A 

Tre takters ostinat + elev impro 2 = C 

En anden udviklingsform er at bruge øvelsen som idébank til en ostinatlagkage , hvor I sætter de forskellige improvisationer sammen til et fælles beat. Her kan I sætte f okus på den komplementære rytmik, som opstår ved at sætte de forskellige rytmer sammen.