Skip to content

NODE- OG RYTMELÆSNING I INDSKOLINGEN

5 LEKTION: Repetition af rytmediktat og hop rytmen, hop DO – MI – SO

Materialer:
1 nodekort med fjerdedelsnode til hver elev
1 nodekort med ottendedelsnoder til hver elev
1 nodekort med fjerdedelspause til hver elev
1 stol, 1 skammel (skal være lavere end stolen)

OPGAVE 1: Repetér rytmediktat og hop rytmen

Eleverne sidder i en halvcirkel på gulvet.

Del nodekort ud til eleverne så alle har tre forskellige kort. Sig en ¾-dels rytme – husk fingertegn – som eleverne skal lægge med kortene på gulvet i læseretning. Sig rytmen igen, hvis elevernes kort ikke ligger i den rigtige rækkefølge. Eleverne læser rytmen op i fælleskab når alle har lagt den rigtige rytme – husk fingertegn. Eleverne rejser sig op og hopper rytmen.

Sig en ny rytme – rytmerne kan kombineres på 6 forskellige måder.

OPGAVE 2: Gå DO – MI – SO

Eleverne står i en halvcirkel på gulvet.

Placér skamlen og stolen ved siden af hinanden i børnenes læseretning, så skamlen står til venstre.

Forklar, at gulvet er DO (grundtonen), skamlen er MI og stolen er SO. Vis eleverne, hvordan man kan gå fra tone til tone – husk at synge med.

Gå fra tone til tone og lad eleverne synge og vise det du går med håndtegn. Lad et par elever prøve at gå for.

Hvad gør lærerenHvad gør eleverne
Siger rytmerLægger rytmer
KorrigererBruger fingertegn
Dirigerer / giver impulserLæser rytmer
Går DO – MI – SOGår rytmer
Synger DO – MI – SOSynger DO – MI – SO med håndtegn
 Går DO – MI – SO

 

Omsat læringsmål – eleven kanTegn på læring
Læse rytmekortEleven bruger rytmesprog korrekt
Bruge fingertegnEleven bruger fingertegn korrekt
Synge DO – MI – SO med håndtegnEleven følger en puls
Gå Do – MI – SOEleven følger direktion / impulser
 Eleven synger DO – MI – SO med håndtegn korrekt