Skip to content

Lucia-Sangen

Hent sidens tekst i en printvenlig pdf

Om sangen

Luciadag er den 13. december. Lucia kommer af det latinske lux, der betyder lys og sancta betyder hellig/from.

Legenden fortæller om den hellige Lucia en fornem ung siciliansk kvinde, der levede i byen Syrakus i slutningen af 200-tallet. Lucia fik sin mor, der var meget syg, til at følge hende til den hellige Agathes grav. Miraklet skete, moderen blev helbredt og Lucia lovede at leve som jomfru hele sit liv og give alle sine rigdomme til de fattige.

På grund af sin kristne tro blev hun stillet for en romersk statholder, der befalede at hun skulle føres til et bordel. Men 1000 mand og 1000 okser kunne ikke flytte hende fra stedet. Så prøvede man at brænde hende på bålet, men flammerne gjorde hende ingen skade. Til sidst henrettede bødlen hende med et sværd.

200 år efter sin død blev hun ophøjet til helgen af den katolske kirke og helgenfejringen er den 13. december som blev til Sancta Lucias dag.

Kvalitet i Lucia

På mange skoler synger eleverne Sancta Lucia eller går Luciaoptog, derfor har vi valgt at sætte fokus på metoder til at få en smukt fremført Luciasang! Brug metoderne på mange andre sange også! Vi henviser til den version af Lucia-sangen, som står i “Glade Jul” af Hans Henrik Ley udgivet af Carlsens forlag.

Indstudering

Lær sangen og de to slutninger

Selvom om mange kender sangen, så lav alligevel en regulær indstudering af sangen med opmærksomhed på tekst og melodilinje. Brug gerne ekkoindstudering, hvor du synger en linje for, lader børnene lytte til dig eller klaveret, inden de selv synger samme linje. Brug eventuelt fagter. Øv de to forskellige melodislutninger, og tal om hvordan de lyder i forhold til hinanden.

Træk vejret samtidigt

Frasering og vejrtrækning hænger sammen. Hvis vi sammen bevidstgør melodilinjens længde, så trækker vi også vejret det samme sted. Lav en visualisering af fraserne ved at synge, mens jeres hånd stryger langsomt frem og tilbage i luften foran jer.Marker hvor lang hver melodilinje er, ved at skrifte retning i strøget. Marker vejrtrækningen mellem hvert strøg ved at åbne og lukke fingrene.

Syng fx sangen uden tekst kun på “U” første gang du arbejder med metoden. “U” samler klangen og børnene behøver ikke tænke på teksten.

Klangarbejde

Send energi afsted, når du synger hver eneste frase, og brug endnu mere kropsenergi, når du skal synge de højeste toner. Energien får du fra din vejrtrækning og din parate krop, men også fra startkonsonanten i hvert ord. Du får en god ansats ved at bruge startkonsonantens energi. På denne måde rammer vi også tonerne mere rent!

Tænk på det, som du synger om, og det vil tydeliggøre din tekst! Så når vi synger om lys og om at sprede glæde, så se det for jer, og smil, mens i synger om det. Smilet kan mere end at se godt ud, det kan rent faktisk være med til at få sangen til at blive renere og lyde bedre!

Tekst og puls

Lucia-sangen går i 3/4, og her er 1-slaget det vigtigste, således at vi har en musikalsk fornemmelse af at 1-slaget er tungere end de to følgende slag: 1, 2, 3 = tung, let, let. Når vi “går Lucia” understøtter vi det vigtige første pulsslag ved at være aktive på det: Idet vi netop træder FREM ved 1-slaget, SAMLER fødderne ved 2-slaget VENTER ved 3-slaget. Derved markerer vi naturligt det første ord i hver takt med vores kropslighed og musikalsk.Det er en fordel at arbejde med denne bevidsthed med eleverne og simpelthen overdrive konsonanter og tekstudtalen på hvert 1-slag. For når tekst og sang støttes af kroppens bevægelser, får vi en bedre diktion OG en bedre pulsfornemmelse.