Skip to content

Hent sidens tekst som printvenlig pdf

 ”Musik med afstand – Det musikalske fællesskab” – Kropsbaseret sammenspil 

Kropsbaseret sammenspil er en konkret metode, du kan bruge som både optakt til at arbejde med instrumentbåret sammenspil eller som selvstændig på-gulvet-aktivitet, hvor du tager udgangspunkt i at lave et krop- og sangerbaseret arrangement af en del af et nummer. 

Metoden underbygger væsentlige færdigheder inden for musikfaget så som fælles puls, koordination og periodefornemmelse. I samme omgang øger metoden også elevernes evne til at agere musikalsk med hinanden, samtidig med at de lærer at lytte endnu mere aktivt til hinandens roller og funktioner i det enkelte stykke musik. 

Ved netop at sætte fokus på sang og bevægelse medvirker kropsbaseret sammenspil også til at styrke det musikalske fællesskab på holdet. Metoden er derfor også et konkret redskab til at arbejde med kompetenceområdet musikudøvelse. 

I dette materiale får du et bud på, hvordan du kan arbejde med kropsbaseret sammenspil i latinamerikansk musik med udgangspunkt i grundgroovet fra det cubanske nummer ”Chan Chan”. Desuden får du tips til både udviklingstrin, samt idéer til faglige perspektiver. 

Grundtrin og melodi 

Læs og se en dybdegående introduktion til grundtrin på en af sidens andre videoer: ”Opstart med remse og grundtrin.” 

Som primært redskab til både at kropsliggøre og visualisere periodefornemmelse og fælles puls er grundtrinene selve fundamentet for sangens melodi, samt metoden som helhed. 

Lad eleverne stå i en god, stor rundkreds og fokuser først på at få kvalitet i selve grundtrinene, inden melodien sættes på. 

Da teksten er spansk, kan det være en idé at indstudere efter ekko-talekor-metoden, inden du kobler selve melodien på. 

Tekstdelen, du arbejder med, er: ”De Alto Cedro voy para Marcané, Llego a Cueto, voy para Mayarí.” 

Eftersom melodien starter på en liftet optakt, kan det være en fordel at lave en et takters grundtrins-intro som afsæt. For at understøtte periodefornemmelsen og give grounding til den fælles puls, kan du koble et klap på to og fire på.

Grundtrin og claves-rytmen 

Når eleverne er trygge i både grundtrin og melodi, er det tid til, at de alle lærer at klappe sangen og son-stilarten, som ”Chan Chan” hører ind under, bærende grundrytme: 3-2-claves. 

Derefter kan du dele holdet op i to, hvor den ene gruppe synger melodien, mens den anden gruppe klapper 3-2-claves-rytmen. Sørg for at holde musikken kørende hele tiden ved at loppe grundgroovet. 

”Energizing” af roller 

Herefter kan du koble nogle af sangens andre instrumentroller på, omsat til f.eks. klap, sang eller lign. 

I videoen kan du se sangens basfigur, samt en shakerfigur – begge omsat til klap. 

Alt efter hvor mange roller, du vælger at koble på, vil lydbilledet blive mere udvidet, og tydeligheden af instrumentrollernes komplementærrytmik vil fremstå tydeligt. 

Denne øgede forståelse af musikkens sammensætning vil derfor være til stor gavn, hvis du vælger at spille n ummeret som decideret sammenspilsnummer. 

Udvikling og perspektivering 

Ud over at du kan vælge at lade percussion instrumenter gradvist overtage nogle af de kropslige roller, der er blevet introduceret, kan du med fordel arbejde med rotation i grundgroovet. På den måde vil eleverne opleve forståelsen af, hvordan 3-2-clavesfiguren stort set er repræsenteret i flere af de bærende roller i sangen. 

Du kan også vælge at koble et harmonisk akkompagnement på, i form af f.eks. klaver. 

Bemærk, at sangen i videoen er transponeret ned til Am, så akkordrækkefølgen er: Am – C – Dm6 – E7. 

Grundgroovet kan både stå som en selvstændig på-gulvet-aktivitet, en optakt til at spille sangen og/ eller som afsæt og omdrejningspunkt for et mere dybdegående forløb om latinamerikansk musik.