Skip to content
Hent sidens tekst som printvenlig pdf

”Musik med afstand” – Da di-di schy!

Om sangen

’Da di-di schy!’ kan bruges til at opnå rutine i udvalgte nodeværdier. I legen prøver eleverne selv at vise kropslige figurer, der repræsenterer forskellige nodeværdier, samtidig med at de skal aflæse kammeraternes figurer. I det præsenterede materiale tages der udgangspunkt i 4.-dele, 8.-dele og 4.-delspauser, men repertoiret kan udvides efter klassetrin og niveau.

Figurerne:

4.-delsnode = Da = stå op med armene ned langs siden

8.-delsnode = Di-di = stå op med begge arme strakt op over hovedet

4.-delspause = Schy! = Sid på hug

Indstudering

Underviseren demonstrerer de forskellige kropslige figurer én ad gangen, evt. suppleret af skriftligt forlæg med noderne (kan findes på sbl.sangenshus.dk under fanen ’Nodelæsning’). Eleverne gentager underviserens figur, benævnelse samt ”lyd”.

Eleverne får nu et øjeblik til at beslutte sig for, hvilken figur de vil vise.

Underviseren tæller ’1-2-3’, og eleverne skal stå stille i deres valgte position.

Ud fra figurernes lyd gennemgås alle figurer i rundkredsen; første gang med fokus på lyden, anden gang med fokus på at gøre det samme men i fast puls, så eleverne får en fornemmelse af nodernes længde.

Start forfra, så eleverne får mulighed for at afprøve flere figurer.

Forslag til aktiviteter

Rytmeboks:

4 elever stiller sig i midten af rundkredsen side ved side med afstand og næsen pegende i samme retning. De udgør hver et slag i en 4/4-takt. Eleverne vælger nu hver en figur, og rytmeboksen startes. Rytmefiguren gentages forfra, indtil rytmeboksen stoppes igen.

Rytme i kroppen:

Flyt rytmen rundt i kroppen, så I prøver både at klappe, trampe og sige rytmeboksens figur. Kan I BÅDE holde pulsen i fødderne, OG klappe rytmefiguren i hænderne? Kan I bytte om, så pulsen klappes og rytmefiguren trampes? Kan I flytte pulsen til munden (tæl ’1-2-3-4’) og trampe figuren?

Øvrige udvidelsesmuligheder

Prøv at synge én af de sange, I kender godt, samtidig med at I klapper rytmeboksens figur. Måske I ovenikøbet kan holde pulsen i fødderne imens?

Sæt flere nodeværdier på; f.eks. en triol (’tri-o-la’…). Find selv på flere kropslige figurer.

Del holdet op i to og lad den ene halvdel klappe/trampe en rytmeboks-figur, mens den anden halvdel holder en fast puls ved at beat boxe (se sbl.sangenshus.dk – stemmetræning på hold – øvelser til åndedræt). Skift undervejs, så begge grupper prøver at beat boxe.

Tip!

Beat boxing kan bruges som særskilt aktivitet og er både sjovt og god træning for åndedrættet. Prøv på konsonant-lydene ’P-T-K-T’, om I kan lave et fedt beat med attitude og håndtegn!