Skip to content
Onlineundervisning – Rytmelæsning

Hent og print rytmekortene her
Sørg også for, at også eleverne har kortene klar, inden I starter.

Introducér selv 4.-dele og 8.-dele med kort, lyde og fingertegn, eller vis de første to videoer, der ligger under ’lektion 1’ på siden https://sbl.sangenshus.dk/nodelaesning/

Sørg for, at eleverne kan se dine rytmekort f.eks. ved at have et nodestativ stående ved din side, som du kan placere kortene på, eller sætte kortene op på din baggrund med ”lærertyggegummi”. Hvis du har kortene liggende på bordet foran dig, skal du huske at pege på rytmerne, så eleverne på deres skærm ser rækkefølgen i deres læseretning.

Tip: laminér kortene eller lim dem på karton inden brug – så er de nemmere at håndtere

Rytmediktat: med udgangspunkt i 4 slag siger du en rytme kombineret af 4.-dele (DA) og 8.-dele (DI-DI), som eleverne vha. egne rytmekort skal vise på deres skærm.
Roterende lederskab: lad evt. turen gå på omgang, så eleverne på skift er den, der skal finde på en rytme, som de øvrige elever viser med deres rytmekort.

Tilføj 4.dels-pausen jf. ’lektion 2’ på siden https://sbl.sangenshus.dk/nodelaesning/

Tilfør noget bevægelse til rytme-aktiviteten ved at lade eleverne hoppe de rytmer, du dikterer.

Bevæg jer omkring andre taktarter – f.eks. ¾. I kan også forlænge jeres rytmer over 2 takter.

Tag udgangspunkt i sange, I allerede synger i klassen og udvælg korte strofer på 1 eller 2 takter, der kan lægges med de 3 forskellige rytmekort. På den måde hæftes teori på jeres egen praksis.