Skip to content
Onlineundervisning – Skriv din egen sang

Læs teksten til videoen om, hvordan man hurtigt kan komme i gang med at skrive sine egne sangtekster ud fra en kendt melodi – gerne en sang med en ramme.

Se teksten her: Skriv din egen sang

Lav sammen med eleverne en analyse af verset:
– hvor rimer det?
– hvor mange stavelser er der i hver linje?
– er der nogle ting i handlingen, der går igen i versene?

Find sammen ud af, hvad jeres egen sang skal handle om, evt. via en fælles brainstorm, så eleverne får stikord at skrive ud fra.

Del eleverne ind i mindre grupper, der sammen skal skrive et nyt vers til melodien. Grupperne skal hver vælge en repræsentant, som præsenterer gruppens vers for hele klassen, når den aftalte tid er gået.

Versene samles sammen og skrives ind i et samlet dokument, som kan deles med eleverne og fremsynges næste gang, I har musik. Akkompagnér gerne til.
Husk at mute elevernes mikrofoner pga. lydforsinkelsen, når I ”synger sammen”.