Skip to content

 

 

 

Fuldmånen stråler

Hent sidens tekst og node som printvenlig pdf

Om sangen

Fuldmånen stråler er en ungarsk folkemelodi i mol. Den eventyrlige tekst og mol-harmonierne indbyder til at arbejde med klang og flerstemmighed med en solfa-stemme. Denne sang fungerer som kanon og kanondans.

Forslag til fremgangsmåde

1. Stop på ord. Fokusord udvælges på forhånd, ca. et ord pr. linje. Fokusordene er ord, der kræver en forklaring (f.eks. fordi det er et gammelt ord), eller har særlig betydning for teksten og indholdet. Øvelsen kan gentages næste musiklektion med nye fokusord. Supplér gerne med fagter for at understøtte tekstforståelsen og hjælpe hukommelsen. (Musikforståelse: aktiv lytning)

2. Tegn linjer i luften med et stykke ”usynligt kridt”. Ny linje påbegyndes efter hver vejrtrækning. Når verset er sunget, spørges eleverne om, hvor mange linjer de fik tegnet.(Musikforståelse: aktiv lytning. Formforståelse)

3. Fagter. Syng hele verset sammen med eleverne. Understøt med fagter for bedre at memorere teksten og understøtte tekstforståelsen. (Musikudøvelse: Sang. Tekst og melodi)

4. Syng med varieret tonelængde. Syng korte toner (staccato), mens I prikker i luften. Syng lange toner (legato), mens I tegner streger i luften = uafbrudt luftstrøm. Variér evt. halvvejs, så sangens to første linjer synges staccato og de sidste to legato. (Musikudøvelse: sangteknik. Udtryk)

5. Bevægelse. Verset består, som tidligere konstateret, af 4 linjer. Stil jer i en rundkreds og sæt en dans på, hvor I går 4 skridt til højre, 4 skridt til venstre, 4 skridt mod midten og 4 skridt tilbage. (Musikudøvelse: sanglege. Puls og periode. Bevægelse)

6. Kanondans. Inddel klassen i to rundkredse, hvor den ene rundkreds starter sangen, og den anden rundkreds starter kanonindsats efter 4 takter. Alternativt kan den ene kreds stå i midten af den anden. Den yderste kreds starter med trin og sang, og efter 4 takter starter den inderste kreds. (Musikudøvelse: sang. Kanon. Flerstemmighed. Bevægelseslege: puls og periode)

7. Flerstemmighed. Indstudér solfa-stemmen, som er anført nederst i noden. Start med at repetere trinene DO-RE-MI samt den nedadgående DO-TI-LA i skalaen (se håndtegn i bilag). Eleverne er med på håndtegn, mens de synger. Lad den ene gruppe synge melodi, mens den anden synger solfa-stemmen. Byt derefter, så begge grupper prøve solfa-stemmen. (Musikudøvelse: sang. Flerstemmighed. Musikforståelse: solfa. Tonerække)

Øvrige forslag:

– Syng andre sange og kanons i mol; f.eks. ’Jeg har fanget mig en myg’- Arbejd med dur- og moltonalitet. Spil forskellige dur- og molakkorder og lad eleverne gætte.- Lyt til ungarske sange på Youtube. Kan I høre nogen ligheder? (Musikforståelse: musikoplevelse)