Skip to content
Onlineundervisning – Bodypercussion II

I videoen til ’Højt på en gren en krage’ præsenteres et bodypercussion-system med 11 slag, som kan overføres til alle de sange, I synger i musikundervisningen – se bodypercussion-systemet her

Demonstrér systemet med de 11 slag for eleverne.

Sørg for at placere dig med afstand til computerskærmen, så eleverne kan se dine hænder og fødder, når du klapper og tramper.

Vælg en sang, som eleverne allerede kender fra musikundervisningen, og lad dem finde på deres eget bodypercussion-mønster til sangen – hver for sig eller i små grupper.

Mønstrene kan tage udgangspunkt i systemet med de 11 slag. Når eleverne bliver bekendt med systemet, kan I sætte mønstrene mere frit sammen, så de ikke nødvendigvis kommer i samme faste rækkefølge, som systemet lægger op til.

Eleverne kan filme sig selv, mens de synger sangen og viser deres bodypercussion-mønster, og I kan samle klassens film i en lukket gruppe, hvor I kan se hinandens mønstre.

Når I igen kan have musikundervisning sammen, er det spændende at se og høre, når forskellige mønstre kører på samme tid.