Skip to content

Hent sidens tekst i en printvenlig pdf

En lærke letted’, og tusind fulgte

Om sangen

En lærke letted’, og tusind fulgte’ er skrevet ifm. Danmarks befrielse efter 2. verdenskrig i 1945. Lærken bruges i sangen som symbol på Danmark, men også forårets kommen med håb og glæde til følgeskab. Teksten er skrevet af Mads Nielsen i 1945. Der findes to melodier til sangen. Melodien brugt i dette materiale er af Mathias Christensen.

D. 4. maj 2020 er det nøjagtigt 75 år siden, at budskabet om befrielsen lød i de danske radioer. Der blev glæde, afbrænding af mørklægningsgardiner, sang og fest i gaderne. Nogle sætter stadig lys i vinduet om aftenen d. 4. maj for at mindes besættelsesårene og befrielsen, men også for at ære de mennesker, der måtte lade livet i krigens år.

’En lærke letted’, og tusind fulgte’ kan bl.a. findes i Højskolesangbogen, hvor den har nr. 514.  Den kaldes også ’Danmark frit’.

Indstudering

Ekko-sang

Sangen kan med fordel indstuderes vha. ekkosang, hvor underviseren synger for, og eleverne synger efter. De yngste elever kan have brug for at lære sangen ud fra en helhedsindstudering, hvor man ikke gentager den samme linje flere gange, men i stedet fokuserer på at give en tydelig formforståelse.

Arbejder man med 4. og 5. klasse, kan man overveje at bruge en ”lag på lag”-metode, hvor de samme takter gentages med henblik på at justere detaljer.

Legato

I kan arbejde med legato, at binde tonerne sammen i en uafbrudt luftstrøm, ved at trække tov eller trække streger i luften, mens I synger melodien. Start gerne med at synge frasen på en vokal, f.eks. et ’U’, og syng 4 takter på samme vejrtrækning. Skift evt. vokal undervejs. Når I mestrer dette, kan I prøve at overføre jeres legato-sang til teksten.

Mundstilling:

Sangen har en klassisk karakter, så arbejd gerne med den horisontale mundindstilling for klassisk klang:

slip kæben (som når man falder i søvn i bussen).

tænk ”lange” kinder (afspænd i muskulaturen ved at ae kinderne nedad)

åbn op i munden (som ved gab eller en varm kartoffel i munden, uden at forcere)

tungen er et tæppe (tænk den flad og lad den ligge langs indersiden af tænderne)

tænk ”lang” nakke (god holdning og stort resonansrum giver god lyd)

Forslag til aktiviteter

Flerstemmighed:

I kan forholdsvis nemt sætte en solfa-stemme på sangen. Prøv f.eks. denne

DO – TI – LA – SO

DO – TI… TI-LA-SO

SO – SO – SO – DO

DO – TI-DO

Del klassen op i to grupper.

Lad den ene gruppe synge melodien, mens den anden gruppe synger solfa-stemmen. Eleverne må meget gerne være med på håndtegnene, mens de synger.

Byt efter en gennemsyngning, så begge grupper prøver at synge både melodi og solfa-stemme.

Øvrige udvidelsesmuligheder

Forslag til temaer, I kan undersøge ifm. sangen:

Traditionen med at sætte levende lys i vinduet om aftenen d. 4. maj. Gør I det selv derhjemme, eller kender du nogen, der bruger det endnu?

Tal med måske en oldeforælder, der selv har oplevet krigen. Lyt til historierne og spørg ind til, hvordan de oplevede befrielsesaftenen.

Undersøg Alsang-traditionen. Hvordan blev den brugt under krigen?

Find flere sange om Danmark. Hvad er budskabet i sangene? Hvornår er de skrevet? (forslag: I Danmark er jeg født, Danmark (Gnags), Danskerne findes i mange modeller, Godmorgen lille land)

Find flere sange, der er skrevet i besættelsestider, eller som handler om at stå sammen i krisetider                                                                                            (forslag: Kringsatt av fiender, En vinter lang og mørk og hård)

Find flere forårssange i Højskolesangbogen, der handler om lærken.        (forslag: Velkommen lærkelil, Det er lærkernes tid, Hvad synger du om)

Tip!

Udendørs sang udfordres af, at lyden hurtigt forsvinder pga. vinden.

Find derfor et godt sted at stå, når I skal synge. Dette kan f.eks. være i et hjørne i skolegården med vægge, som skærmer for vinden, og som kan kaste lyden tilbage til jer.