Skip to content
Hent sidens tekst som pdf

”Musik med afstand” – Kom maj, du søde milde

Om sangen

’Kom maj, du søde milde’ er oprindeligt tysk og med melodi af W.A. Mozart.

Teksten handler om længslen efter foråret. Den danske tekst læner sig tæt op ad den tyske, og

man gætter da også på, at det er Mozarts enke, Constance, som i en periode boede i Danmark, der står bag den danske tekst.

Sangen har i alt 5 vers, hvoraf vi typisk kun synger det første og sidste. Den findes i adskillige sangbøger; herunder også Højskolesangbogen.

Indstudering

’Stop på ord’: Udvælg i forvejen nogle svære ord fra teksten eller ord, som er meget sigende for    indholdet. Vælg ca. et ord pr. strofe. For hvert stop på et ord, synges verset forfra og frem til det    næste stop-ord. Eleverne lytter og siger stop.

Syng 1. vers sammen med eleverne. For at få mere kvalitet i sangen og mange gentagelser, kan I       arbejde med frasering; f.eks. legato-sang og klang (se evt. materiale til ’En lærke letted’).

Forslag til aktivitet

Musikforståelse – taktart:

Arbejd med ¾-takten. Lav et bodypercussion-mønster over 3 slag (f.eks. ’bryst – knips – knips’)

og flyt vægten fra ben til ben for hver gentagelse af mønstret.

Musikudøvelse – trin:

Sæt en lille dans på jeres sang. Trin, der kan danses på afstand af hinanden, kan f.eks. være:

8 trin til højre

8 trin til venstre

2 ”firkanter” (frem på den ene fod, frem på den anden, tilbage på den ene fod, tilbage på den anden)

8 skridt rundt om dig selv – evt. med fingre, der former et hjerte på brystet

Syng i det fri

Gå i skoven og syng sangen.

Måske I kan finde noget af det, der nævnes i teksten?

Øvrige udvidelsesmuligheder

Lyt til mere musik af W.A. Mozart – f.eks. KV265 (”Alfabetsangen”)

Find de resterende vers og syng dem sammen.

Tværfagligt samarbejde med natur og teknik: tegn eller fotografer planter og dyr nævnt i teksten.       Hvad sker der ellers i naturen omkring maj måned?

Tip

Udendørs sang udfordres af, at lyden hurtigt forsvinder pga. vinden. Find derfor et godt sted at stå, når I skal synge. Dette kan f.eks. være i et hjørne af skolegården med vægge, som skærmer for vinden, og som kan kaste lyden tilbage til jer.