Skip to content
Hent sidens tekst og node som printvenlig pdf

Memories 

Om sangen 

Memories er skrevet af det amerikanske rockband Maroon 5 og blev udgivet i september 2019. Sangen kaldes en hyldest til forsangerens Adam Levines barndomsven, der arbejdede som bandets manager, og som døde i december 2017. Selv siger Adam Levine om sangen: ”This song is for anyone who has ever experienced loss. In other words, this song is for all of us.” (Kilde: Wikipedia og Rollingstone.com) 

Lytteopgave: Beskriv sangens stemning

Lad eleverne lytte til sangen – gerne et par gange, og bed dem undervejs skrive eller tegne deres associationer. 

Lær sangen

 • Hvilken stemning kommer de i?
 • Hvilke ord lægger de mærke til?
 • Hvad får den dem til at tænke på?

Lytteopgave: Musikanalyse (se noden sidst i pdf’en)

1) Lyt på den originale version af sangen og snak f.eks. om: 

 • Hvilke instrumenter hører I? 
 • Hvornår optræder de? 
 • Hvilken effekt giver det, når et nyt instrument indtræder og går ud? 

Er der andre stemmer, end melodien?

  Lær A-stykket

  2) Lyt på One Voice Children’s Choirs version af sangen Lyt her og snak f.eks. om:

  • Hvad lægger I mærke til i denne version?
  • Hvordan er instrumenterne udskiftet med stemmer?
  • Er der andre musikalske lag i denne version? (Der er f.eks. et rytmisk element vha. beatboxing)
  • Er der nye instrumenter med i denne version?
  • Hvordan synger de forskellige børnesolister – har de individuelle fortolkninger f.eks.?

  3) Sammenlign arrangementerne.

  Inspiration til snakken:

  Lær B-stykket

  • Simpelt arrangement vs. mere komplekst og ”tykkere” arrangement 
  • Band vs. kor 
  • Mandestemme vs. børnestemmer 

  4) Lyt på ”Canon in D Major” af den tyske komponist Johann Pachelbel og snak f.eks. om: 

  • Er der noget, I genkender?
  • Hvad tænker I om, at et moderne Rockband låner fra en barrokkomponist?

  Lidt baggrundsviden om Canon in D Major: Pachelbel skrev værket, hans eneste kendte kanon, i 1680’erne, og som den oprindelige titel antyder er det et stykke kammermusik som oprindeligt blev skrevet til tre violiner og basso continuo. (Kilde: Wikipedia) 

  Lær C-stykket

  5) Lyt på ”C U When U Get There” af Coolio featuring 40 Thevz og snak f.eks. om:

  • Er der noget, I genkender?
  • Hvad er dette for et slags nummer?
  • Hvorfor tror I, at Pachelbels Canon in D Major er blevet brugt af flere artister i nyere tid,selvom den er skrevet for mere end 400 år siden?

  Lidt baggrundsviden om ”C U When U Get There” af Coolio featuring 40 Thevz: Nummeret er udgivet i 1997 og udover at benytte sig af et sample af Pachelbels Canon in D, består sangen af rappede vers og et koromkvæd i nærmest gospel-agtig-stil. (Kilde: wikipedia)

  Indstudering (se noden sidst i pdf ’en)

  Det er bestemt ikke nødvendigt at lære hele sangen! A1 kan f.eks. gentages, og I kan nøjes med øverste linje i B-stykket.

  Der er en del engelsk tekst at holde styr på i sangen, så det vil være en god hjælp for eleverne at få en node eller tekst i hånden under indstuderingen.

  Sangen fungerer bedst med et simpelt akkompagnement på guitar eller klaver.

  1) Hvis I har arbejdet med lytteøvelserne forinden, har eleverne sandsynligvis allerede et ret godt overblik over melodien, og derfor handler det særligt om at få styr på tekst og rytme.

  2) Start med at indstudere A-stykket som ekko talekor. Nogle af fraserne er lange. De kan derfor indstuderes ved at frasen brydes op, hvorefter vi tilføjer mere og mere til den. Husk at holde et roligt tempo og at starte forfra på talekoret flere gange. Hvis I har lavet en grunddig talekorsindstudering, er melodien hurtigt lært. Derfor kan du godtforesynge 4 takter ad gangen, når du laver ekkosang.

  3) Når I skal lære B-stykket, handler det især om at få styr på de mange lifts, og at huske de steder, hvor den ikke lifter. Vi kan hjælpe eleverne ved at vise med hænder og krop, hvornår melodien lifter, og hvornår den lander lige på slaget. Vær opmærksom på, at i et stykke som dette, hvor hver enkel linje kræver særlig opmærksomhed for at blive helt præcis, kan det være en fordel at gentage hver linje flere gange, indtil eleverne har fanget rytmen.

  4) I C-stykket vil det sandsynligvis være lettest at få melodien på med det samme. Måske har eleverne lige brug for at få læst teksten højt, men ellers kan du godt gå direkte på ekkosang. I C-stykket er der mulighed for at sætte to solfa-stemmer på. Start med den dybeste solfa-stemme. Brug solfa-toner og håndtegn i starten, og når eleverne kan holde stemmen, kan I gå over til at synge på ”uh”. Hvis I bliver rigtig skrappe til den, kan I sætte den lyseste solfa-stemme på også.

  5) I D-stykket handler det også om at få rytmen helt på plads. Start derfor igen uden toner, og brug gestikulationer til at tydeliggøre rytmen. Solfastemmerne fra C-stykket kan genbruges i D-stykket. Hvis I har masser af overskud til flerstemmighed, kan der yderligere sættes en tertsstabling på doo-doo stemmen i D-stykket. Det er dét, vi kalder for D’ (læs: D mærke) i noden.

  Idekatalog til det videre arbejde med sangen (se noden sidst i pdf’en)

  • Syng sangen som violinerne fra Pachelbels Canon in D. Syng f.eks. melodien på bløde ’Du du du’ og ”stryg” tonerne lange og sammenhængende (legato), mens I leger, I spiller på violin. 
  • Hvad sker der, hvis I omvendt synger staccato (korte, ”prikkede” toner)? Leg gerne, at I spiller violin med ’pizzicato teknik’ (spillet med fingrene i stedet for bue). 
  • Brug tid på fortolkning og udtryk. Brug snakken om elevernes associationer som udgangspunkt. 
  • Syng C U when U get there og Pachelbels Canon in D henover melodien.
  • Arbejd med solistiske passager. Hvis klassen er med på det, kan I f.eks. kaste en bold rundt i en rundkreds, og den, der griber den, synger en sololinje. Det skal selvfølgelig foregå i et musikalsk flow, hvor I holder den faste puls. 
  • Lad eleverne øve sig på at beatbox’e. Det kan f.eks. være en hjemmeopgave i en periode. Eller en gruppe ekstra motiverede elever, kan få tid i undervisningen til at øve sig på det. I kan få hjælp fra bl.a. nedenstående videoer på youtube (og der findes et hav af tutorial-videoer derude). Beatboxingen kan bruges som en del af arrangementet af sangen, lidt a la One Voice Childrens 

  Choir’s version: 

  https://www.youtube.com/watch?v=EAHExoZIgjM 

  https://www.youtube.com/watch?v=Bfmv3kTmYR8

  Forslag til temaforløb og tværfaglige samarbejder 

  • Engelsk: Læs teksten, forstå den og analyser den. 
  • Billedkunst: Lyt på sangen og tegn/mal associationer. 
  • Kristendom/religion: Snak om savn og sorg. Hvordan fejrer man de døde i forskellige religioner? 
  • Temaforløb om moderne sangskrivere, som låner fra andre komponister. F.eks. som samples. 

   

  Lær D-stykket