Skip to content
Hent sidens tekst som printvenlig pdf

Om sangen

Denne sang er en sød lille melodi om en fugl, der drager på træk sydpå. Man kan i den forbindelse arbejde med årstidernes skiften og begrebet ”når fuglene tager på træk”. Tekst og melodi er skrevet af Harriet Hørning, og satsen er af Pia Boysen. Sangen er primært til brug i indskolingen op til og med 3. klasse.

Sangens struktur og muligheder

Sangen har fire linjer, som giver god mulighed for at arbejde med frasering og klang, samt varieret stemmebrug.

Teksten indeholder mange gentagelser og billeder, hvilket gør det oplagt at arbejde med fagter i forbindelse med indstuderingen.

Sangen kan også blive flerstemmig, når vi kombinerer melodien med 2 enkle solfastemmer.

Forslag til indstudering

Formhøring

Formhøring giver os en enkel metode til at få eleverne til at lytte godt efter et par gange, før de selv begynder at synge.

Fremgangsmåde:

  1. Hold pegefingeren klar foran dig! Du synger for, eleverne lytter til melodien og tegner fraserne i luften fra venstre mod højre. Hver gang du trækker vejr, skifter vi linje.
  2. Spørg, hvor mange linjer der er? Måske er vi enige første gange, måske ikke?
  3. Gentag øvelsen, fraser med pegefingeren igen. På den måde får vi tjekket, om vi talte rigtigt – og eleverne får lov til at høre melodien endnu engang, samtidig med at den fraserende pegefinger understøtter et flot legato.
  4. Når alle er enige om antallet af linjer, synger vi den alle sammen, stadig med fraserende pegefinger.

Fagter understøtter teksten

Lav fagter, der understøtter teksten, både så den bliver lettere at huske, og så bevægelserne understøtter fraseringen. Det vil sige 1-2 be vægelser pr. linje og gerne store, flydende bevægelser, der gør det lettere at synge legato. Lav gerne bevægelserne sammen med børnene , så de får mere ejerskab over sangen, men hav også gerne forberedt nogen, hvis du gerne vil have et bestemt udtr yk eller en bestemt klang. Tjek med dig selv, om det er nemt at synge til – så er det nok også nemt f or børnene.

SOLFA-stemmer

SOLFA er en enkel måde at introducere enkel flerstemmighed.

Sørg for at lave bløde fraserende håndtegn, så SOLFA-stemmerne bliver klangfulde og legato.

  1. Start med understemmen. Alle synger med og laver håndtegn med begge hænder.
  2. Samme fremgangsmåde ved overstemmen. Alle synger med og laver håndtegn med begge hænder
  3. Sæt de to stemmer sammen og l yt til de klange , som de skaber.
  4. Syng hele satsen: melodien sammen med begge SOLFA-stemmer.
  5. Øv at bytte stemmer, så alle får lov at synge både melodi, over- og understemme.

*Bemærk: SOLFA-stemmerne i takt 5 og 6 kan udelades, så modstemmerne får ostinatkarakter.

Man kan også vælge at isolere de to takter og repetere dem, indtil de sidder godt fast. Derefter kan de sættes sammen med de andre SOLFA-fraser. Til sidst sættes melodien på.

Flere muligheder for udvidelse

Varieret stemmebrug, fx kaste en fiskesnøre ud, og fang først en lille fisk, så en stor fisk. Syng som en prinsesse, en robot, en heks eller en operasanger. Træk i en sytråd eller i et kæmpestor t tov.

Sangens 3. linje (t. 5 og 6) kan synges enstemmigt eller af en solist

Bodypercussion

Du finder noden her

Eller i Børnekor – med poesi og be vægelse 2, Folkeskolens Musiklærerforening, 2011