Skip to content
Hent sidens tekst som printvenlig pdf

TSAMINA

Denne sang egner sig til de store elever på mellemtrinnet, men den er også særdeles velegnet til brug på de praksisfaglige valghold i musik på 7.-8. klassetrin. Aktiviteten kommer bl.a. omkring kompetencemålene ’flerstemmig sang’ og ’musikalsk skaben’.

Om sangen

Sangen er kendt under titlen ’Waka waka (this time for Africa)’, som sangerinden Shakira og den sydafrikanske gruppe Freshlyground indspillede ifm. verdensmesterskaberne i fodbold 2010 i Sydafrika. Omkvædet har dog en historie, der går længere tilbage. Det blev første gang udgivet i 1986 som en del af en længere indspilning under navnet ’Zangaléwa’ af gruppen Golden Sounds. Siden har en lang række af kunstnere brugt den iørefaldende melodi.

’Tsamina’ er ifølge Golden Sounds inspireret af den jargon, som de camerounske skarpskytter brugte til intern kommunikation under 2. verdenskrig. Sangen benyttes stadig som kampråb ved sportsaktiviteter og af soldater og spejdere til at gå i takt.

Sangens struktur og muligheder

Sangen er i to dele; hver på 4 takter, der gentages. Gentagelsen gør det oplagt at arbejde med call & response med en solo-del overfor resten af gruppen.

Melodien bevæger sig primært over en pentaton skala og er simpel både at harmonisere og indøve flerstemmigt med parallel stemmeføring.

Det afrikanske ophav inviterer til arbejde med forskellige rytmer. Det kan vi gøre med trin, dans, bodypercussion eller klapperytmer. Vi kommer her til at arbejde med to forskellige klapperytmer (claves + ’hop-spring-op-så-ta’) og et bodypercussion-mønster.

Forslag til indstudering

Godt fra start

Start med ekko-talekor for at få de afrikanske ord og rytmen på plads.

Sæt melodien på med ekko-sang; først 2 takter, herefter 4 takter ad gangen.

Sæt grundtrin på. Tilfør grundtrinnet et afrikansk, stilistisk udtryk ved at lade foden trække hen over gulvet på 4-og, og lad højre albue spejle højre fod i trinnet.

Flerstemmighed

Indstudér 2. stemmen med alle. Del herefter holdet i to, og lad den ene gruppe synge melodi, mens den anden synger 2. stemmen. Sidenhen kan 3. stemmen tilføjes.

Rytmer og bodypercussion

Instudér claves-rytmen med klap.

Inddel herefter holdet i to og lad den ene gruppe synge, mens den anden klapper rytmen.

Indstudér herefter ’Hop spring op så ta’-rytmen efter samme princip.

En tredje mulighed for et percussivt akkompagnement er ovenstående bodypercussion-mønster (også brugt i ”Hejsa alle sammen”, som findes her på siden under ’Energi og fokus’).

De tre klappemønstre kan bruges som akkompagnement; hver for sig eller i kombination. Fordel jer, så nogle synger, mens andre klapper én eller flere af rytmerne.

Det er også muligt at indsætte et klappe-break som variation i sangen (se video).

Call & response

Melodiens gentagelser lægger op til arbejde med call & response, som også åbner op for muligheden for at arbejde med improvisation. Lad på skift eleverne improvisere over en takt, som resten af holdet gentager. Ved at opsætte nogle rammer for improvisationen, danner vi et sikkerhedsnet for eleven. Vi har de tre elementer 1) tekst, 2) melodi og 3) rytme, vi kan ændre på.

Tips til at arbejde med improvisation:

  • Præsentér en ”sikker løsning” for eleverne, f.eks. ’tsa – mi – na – ’ på 4.-dele på grundtonen, som kan bruges af de elever, der ikke har mod eller fantasi til selv at finde på noget
  • Inspirér eleverne ved indledningsvist selv at demonstrere flere eksempler
  • Improvisér kun over én takt
  • Improvisér over samme tone eller to toner, f.eks. grundtone og terts
  • Udvælg et ord fra teksten og find på en ny rytme
  • Fjern teksten og syng på vokallyde

Flere muligheder for udvidelse

Flerstemmighed: Gør sangen 3-stemmig, jf. nodeforlæg

Musikalske parametre: Arbejd med dynamik – syng svagt, syng kraftigt, syng med lukket mund, rap teksten uden toner.

Musikalsk skaben: Arbejd videre med improvisation ved at lade gruppen synge 1, 2 eller 4 takter af melodien, hvorefter en solist svarer med improvisation. Gruppen starter forfra hver gang.

Call & response: Udvælg en ”call’er” som synger 4 takter solo – gruppen gentager = ”response”.

Roterende lederskab: Arbejd med roterende lederskab ved at lade eleverne stå i en rundkreds og lade en elev være ”dirigenten”, der står inde i midten og sætter sang, klapperytmer og improvisationer ind og ud. Eleverne kan på forhånd fordeles i mindre grupper, som kan samarbejde om den opgave, ”dirigenten” giver.

Dans: Lav en koreografi til sangen. I kan lade jer inspirere af Shakira eller Just Dance-videoen til ’Waka waka’.

Sangbaseret sammenspil: Overfør klapperytmerne til instrumenter, f.eks.: (claves: klaver, bas, guitar), (hop spring op: congas, trommer)

Tværfagligt samarbejde: Brug sangen ifm. temaer i historie eller geografi om bl.a. Afrika, kolonitiden, Cameroun, Afrika under 2. verdenskrig mm. Tag evt. udgangspunkt i gruppen bag indspilningen, Golden Sounds, hvis medlemmer havde en forhistorie som soldater under 2. verdenskrig og et skeptisk syn på europæiske autoriteter i Afrika.