Skip to content

NODE- OG RYTMELÆSNING i indskolingen

8 LEKTION: Læs og hop rytmer, tonediktat, lyt efter rytmen

Materialer:
4 nodekort (gerne flere) med fjerdedelsnode til læreren
1 nodesystem til hver elev
4 nodekort (gerne flere) med ottendedelsnoder til læreren
4 DO-brikker til hver elev
4 nodekort (gerne flere) med fjerdedelspause til læreren
4 MI-brikker til hver elev

Tavle med nodelinjer, kridt/whiteboard-tusch
4 SO-brikker til hver elev

DO – MI – SO-brikker med ”lærertyggegummi” på bagsiden til læreren

OPGAVE 1: Rytmediktat

Eleverne sidder i en halvcirkel på gulvet.

Læg nogle rytmer med et varieret antal rytmekort på gulvet. Eleverne læser, viser og hopper rytmerne. Herefter skiftes et antal elever til at lægge en rytme som resten af klassen læser, viser og hopper.

OPGAVE 2: Tonediktat

Eleverne sidder i en halvcirkel på gulvet.

Del 1 nodesystem og 4 DO, 4 MI og 4 SO til hver elev. Placér et SO i nodesystemet på tavlen. Syng en lille frekvens på SO-MI eller MI-DO som en elev kommer op og placerer i forhold til det SO, som er placeret på tavlen i forvejen. Alle elever placerer den samme frekvens på deres nodesystemer. Gentag nogle gange.

OPGAVE 3: Lyt efter rytmen

Eleverne sidder i en halvcirkel på gulvet.

Placér en frase med SO-MI eller MI-DO på tavlen over en 4/4-dels takt – brug kun fjerdedels- og ottendedelsrytmer. Syng frasen nogle gange med eleverne og bed dem om, at lytte efter rytmen. Eleverne lægger frasens rytme med rytmekort på gulvet. Når alle har lagt den rigtige frase, synges den med håndtegn. Gentag nogle gange.

Hvad gør læreren Hvad gør eleverne
Lægger rytmer Lægger rytmer
Placerer solfa-brikker på tavlen Bruger fingertegn
Synger frekvenser Læser rytmer
Lægger frekvenser med solfa-brikker
Synger med håndtegn
Siger, hopper og viser rytmer

 

Omsat læringsmål – eleven kan Tegn på læring
Lægge en rytme Eleven lægger rytmer korrekt
Bruge fingertegn Eleven bruger fingertegn korrekt
Synge med håndtegn Eleven lytter sig frem til den korrekte rytme
Lægge en frase med brikker Eleven lægger fraser med solfa-brikker korrekt
Sige / hoppe / vise en rytme Eleven kan synge efter brikker med håndtegn
Læse rytmer Eleven kan sige / hoppe / vise en rytme