Skip to content

 Sang og Trivsel

– genstart af børnefællesskaber

Ringe Friskole Kor

 0.-4.-klasserne kunne allerede vende tilbage i skole på fuld tid den 8. februar i år, men hjemmeskole og social isolation har haft alvorlige konsekvenser for trivslen hos landets børn og unge.

Hos Børns Vilkår har man oplevet en fordobling i antallet af henvendelser på BørneTelefonen, og organisationen har offentliggjort en liste over de hyppigste emner i de coronarelaterede samtaler på BørneTelefonen:

Hyppigste emner i corona-relaterede samtaler på BørneTelefonen i januar 2021*

1. Ensomhed: 22,5%
2. Venskaber/uvenskaber: 16,3%
2. Trivsel i klassen/skolen: 16,3%
3. Forholdet mellem barn og forældre: 14,0%
4. Forholdet mellem søskende: 5,6%
4. Stress/præstationsangst: 5,6%
5. Faglige problemer/lektier: 5,1%
5. Angst: 5,1%

* www.bornsvilkar.dk

Selvom 0.-4. klasse er tilbage i hverdagen, så er der stadig rigtig mange børn og unge, der fortsat kæmper med følgerne af nedlukningen. Og for de lidt ældre er det især ord som tristhed, tomhed og ensomhed, der går igen.

Både sociale, faglige og psykiske problemer præger kølvandet på genåbningen for eleverne, og der er behov for øget fokus på genstart af børnefællesskaber.

Trivselstab og læringstab
Når skoler og uddannelsesinstitutioner nu genåbner, synes det derfor påkrævet at igangsætte aktiviteter med et særligt fokus på at fremme trivsel og inkluderende fællesskaber og modvirke ensomhed og nedtrykthed hos børn og unge.

Desuden er der sket et markant læringstab gennem det seneste år med nedlukninger. 

Trivsel og læring kan med fordel gentænkes som to sider af samme sag i den situation, vi står i nu.

Sang, læring og trivsel
I forbindelse med den delvise genåbning af skole og ungdomsuddannelser er der stort fokus på udendørs aktiviteter. Her kan sang være en oplagt aktivitet, da det ikke kræver særligt udstyr at initiere sangaktiviteter. I nedenstående video kan du få tips og tricks til at synge udendørs.

Sangerne i videoen, vi har lavet i forbindelse med genåbningen, er voksne mennesker, men principperne, man med fordel kan forholde sig til, når man laver udendørs sangsamlinger, er de samme, som når man synger med børn.

Masser af sangaktiviteter, der fremmer trivsel og læring
Sang er en fantastisk aktivitet til at genskabe trivsel, tilknytning og samhørighed. Derudover tilbyder sang en unik mulighed for at tilkoble en uendelig række af læringsmæssige aktiviteter. 

Vi har samlet en lang række instruktionsvideoer, som vi har temaopdelt i forhold til emner. Du kan hente samlingen af links her.

 

 

Ringe Friskole Kor

 

TRIVSELSPAKKE

Gratis samling af instruktionsvideoer
samt tilkøb af webinarer

  • Sådan kan du være med til at fremme trivsel, læring og genstart af børnefællesskaber hos dine elever.
  • Masser af sangaktiviteter, der fremmer trivsel og læring

Sang er en fantastisk aktivitet til at genskabe trivsel, tilknytning og samhørighed. Derudover tilbyder sang en unik mulighed for at tilkoble en uendelig række af læringsmæssige aktiviteter.

Download en stor samling af instruktionsvideoer

Vi har samlet en lang række instruktionsvideoer, som vi har temaopdelt i forhold til emner. Download inspirationsmateriale til sang og trivsel

Ringe Friskole Kor

 Har du spørgsmål – kontakt:

Mette Johnsen Elbeck – projektleder
me@sangenshus.dk